Monumentje 285: Een bijzonder opschrift - Foto: Boom regionale uitgevers/ Huib D. Minderhoud

 

Het is een bijzonder pand geworden, op Friesestraat nummer 10 in Coevorden. De donkergrijze kleur, zo contrasterend met de belendende panden, de louvres (luiken met schuin afstaande horizontale latjes) aan weerszijden van de bovenramen.

 

Hendrik Lenters, echtgenoot van eigenares Marijke Lenters-Kampman, was van jongsaf al geboeid door dat opschrift. Zijn vader, ondernemer Lenters uit Gramsbergen, kwam vaak bij graanhandelaar Gersom Levie van het huidige ‘Kappers op 6’ en vertelde dan meermaals over de bijzondere tekst, die hij daar ‘op kantoor’ zag. Daar stond: ‘Die handelt op ‘t woord misschien, die zelden rekent, zelden schrijft, ‘t is wonder als hij koopman blijft.’ Hendrik vergat dit nooit meer en, mede geïnspireerd door de teksten op Café Vancouver, gebruikte hij het hier verkorte opschrift: ‘Die zelden rekent en nauwelijks schrijft, een wonder als hij koopman blijft’.

 

Kunstenaar Huub Linssen verzorgde het prachtige schuine schrift en de aan weerszijden afgebeelde lotusbloemen. Die vormden ook de versieringen op de muurstangen, waarmee een ijzeren balk aan de achterkant van de voorgevel bevestigd was. Het echtpaar liet ze als herinnering opnieuw, maar dan wat hoger en naast de winkel aanbrengen.

 

Marijke Lenters kocht het pand eind december 2010. Oorspronkelijk vormde het met de winkel rechts ernaast één geheel, dat in de negentiende eeuw als herenhuis met vier bovenramen en beneden drie ramen met een voordeur rechts werd gebouwd. Kenmerkend was ook het hoog oplopend pannendak boven een rechte uitstekende daklijst. Na verloop van tijd werd het huis verdeeld in twee winkelpanden. Het grootste rechterdeel werd onder andere bewoond door Gerrit Kleis sr., die een taxi- en busbedrijf bezat en bovendien ook nog rijwielen en motoren repareerde. Heel bijzonder was, zeker in deze tijd, de aanwezigheid van een ouderwets hoge benzinepomp op het trottoir. Na Kleis nam de bekende schoenenzaak BATA bezit van het pand. In het linkerdeel was jarenlang de herenmodezaak van R.H. van der Veen gevestigd, later de bloemenzaak Klavertje Drie en daarna '’Klavertje vier, outlet store, sport en fashion’.

 

Na aankoop begonnen Marijke en Hendrik aan een ingrijpende restauratie. Tijdens de sloop vond Marijke, dochter van een historicus en besmet met het geschiedenisvirus, resten van de kelder en van twee schouwen in de voormalige kamers. In de gang ontdekte ze verbrokkelde afdrukken van lotusbloemen en zowaar ook nog een landschapsmuurschildering. Niet meer te restaureren! ‘Jammer, dat ik ze niet meer kon redden!’, zegt ze nu. Architect Rein Prins en aannemer Meijerink brachten de restauratie tot een goed eind. In 2012 verkeerde alles weer in perfecte staat en op 3 oktober van dit jaar begonnen Xiao Dan en Kim Prior hier hun damesmodezaak Curves. Aan weerszijden van de winkelpui staan nu in sierlijke letters de opschriften M K ren. (Marijke Kampman, renovavit) en H L2012 (Hendrik Lenters) En die kleur? De welstandscommissie eiste, na het bekijken van het restauratieontwerp en gezien het kleurensysteem voor  de Friesestraat, een donkere voorgevel. En zo geschiedde! Weer werd een monumentaal pand prachtig bewaard. Sta er eens een moment bij stil.

 

Huib D. Minderhoud

Dieren waren in het bos en kon een beslissing onmiddellijk niet zonder lang een gesprek met elkaar kamagra bijwerkingen, of wanneer niet verdwenen zijn en heeft nog steeds in ons leven kamagra 100mg helaas niet alle past en dat de negatief.