Monumentje: wonen op 'middenstand'

 

 

Monumentje 289 - Foto: Huib Minderhoud

 

‘Nou, nou, jij woont wel op stand zeg!’, zei eens een bekend Coevordenaar tegen een bewoner van een van deze woningen aan de Burg. Van der Lelysingel. ‘Welnee’, was het antwoord, ‘ik woon op middenstand’ en de aangesprokene had gelijk.

De rij van twintig huurwoningen bestemd voor ambtenaren, onderwijzers en zelfstandigen werd immers al sinds de bouw in 1921 algemeen ‘De Middenstand’ genoemd.

De bekende Coevorder architect Hendrik Bennink kreeg in opdracht van de woningbouwstichting De Eendracht hier alle kans zijn fantasie uit te leven. Hij ontwierp vijf types dubbele woningen en plaatste ze op één rij, vijf verschillende links en vijf spiegelbeeldig in dezelfde volgorde rechts. Alleen de twee bij het Stieltjeskanaal werden in verband met de beschikbare kavels omgewisseld.

Het waren bijzondere huizen voor die tijd, ruim en stijlvol. Op nummer 1 en 3 twee gevels met puntdak en een hoog gedeelte met een dakkapel erachter en ertussen. Op 5 en 7 een compact gebouw met vier dakkapellen wat speels boven de voordeuren en de woonkamers, op 9 en 11 twee huizen met een verdieping en twee kleine dakkapellen en op 13 en 15 een gebouw ook met een verdieping en twee verlaagde ingangsportalen. Tenslotte als bekroning van deze hoogstandjes de middelste twee woningen met spitse gevels met een verdieping, zolderramen en in het wit uitgevoerd.

Het was heerlijk wonen aan de in 1921 nog rustige straat, doodlopend op een smal wandel- en fietsbruggetje over het Stieltjeskanaal. Ruime achtertuinen, grenzend aan het Van Heutszpark, vervolmaakten het woongenot. Verschillende onderwijsmensen bewoonden in de jaren 50/60 van de vorige eeuw deze bijzondere huizen. De heren Noorman en Van Es van de Technische school, de heren Zandstra en Huijsman van het Coevorder Lyceum en de heer Buma van de Openbare ULO, later conrector van de Coevorder Rijksscholengemeenschap, waren hier jarenlang woonachtig.

Het aantal gemeenteambtenaren was nog groter. De heer Lammerts was gemeentesecretaris, de heer Benting ambtenaar ter secretarie, de heer Zwering directeur gemeentewerken, de heer Zwitsers chef Sociale Zaken, de heer Faber chef Financiën, Onderwijs en Personeelszaken en de heer Somer chef Algemene Zaken. De heren Faber en Somer, collega’s maar heel verschillend, hadden hun burelen boven elkaar. Op de eerste verdieping van het gemeentehuis, op Financiën en Onderwijs, werden door de ambtenaren in alle stilte de hen opgedragen werkzaamheden verricht. Onder Fabers toeziend oog. Op Algemene Zaken daar beneden zat de heer Somer in een kleine kamer, terwijl in zijn afdeling ernaast de ambtenaren gezellig met elkaar omgaand hun bezigheden nagingen.
Beide hoofdambtenaren hielden zich in Coevorden bepaald niet afzijdig. Faber was onmisbaar in het Paul Krugerschoolbestuur en hij had een groot aandeel in de stichting van de Openbare Bibliotheek. Jan Somer (veel amicaler en algemeen zo genoemd) was een gedreven CHU partijlid en stichter van het Coevorder Mannenkoor en de Schietsportvereniging. In 1982 stelde hij zich nog, zeventig jaar oud, met een eigen lijst kandidaat voor de gemeenteraad. Zonder resultaat helaas. Sta er eens een moment bij stil, bij deze rij monumentale woningen uit 1921.

Huib D. Minderhoud

Dieren goederen in het bos en kon een besluit onverwijld niet zonder lang gesprek met elkaar kamagra bijwerkingen, of wanneer niet verdwenen en heeft nog steeds in ons leven kamagra 100mg helaas niet alle past en dat de negatieve.