De blokkade van Coevorden.
Aflevering 48 van de historische reeks over Coevorden. 

De Dalense maire H.G.C. Cassa, schoonzoon en opvolger van de begin 1813 overleden George Rudolf Wouter Kymmel, voorzag grote moelijkheden.
Wie zou zijn dorp kunnen beschermen, als de Franse troepen vanuit Coevorden roof- en plundertochten zou kunnen ondernemen? De vijftig
kozakken, die inmiddels in de Bente hun tenten hadden opgeslagen, zeker niet. Ze zouden ver in de minderheid zijn.

Er moesten dus andere maatregelen genomen worden en daarom riep Cassa vrijwilligers op om Dalen te beschermen. Het resultaat van zijn klemmend verzoek moet hem zelf verbaasd hebben. Meer dan driehonderd boeren, gewapend met jachtgeweren, sabels, hooivorken, hooihaken en ander scherp gereedschap, meldden zich. Zelfs uit Oosterhesselen, Aalden en Zweeloo kwamen vrijwilligers.

Onder aanvoering van de oud-officier Hoya Kimmel, zoon van de overleden maire, vormde hij de "Daler Landweer". De vrederechter van het kanton Dalen, mr. C. Pothoff, die als gemeente-ontvanger nogal wat belastinggelden aan de Fransen onthouden had, zorgde voor de aanschaf van de levensmiddelen en wapens. Veel tijd werd hem en de Landweer echter niet gegund, want op 10 december al kwam de eerste, door Cassa zo gevreesde uitval. Doordat de Fransen de dag ervoor al een verkenningstocht hadden uitgevoerd, waren de verdedigers gewaarschuwd. De aanvallers niet, want die hadden niets bijzonders gemerkt.

Toen de Franse soldaten dan ook in vol uniform over de oude Coevorderweg kwamen aanmarcheren, klepte de torenklok alarm en iedereen in het dorp maakte zich gereed om have en goed te beschermen. Hoya Kimmel had zijn landweervrijwilligers achter de eikenhakhoutwallen langs de weg geposteerd en liet hen op het juiste moment het vuur openen. De verassing was compleet!

De Fransen wisten niet hoe snel ze rechtsomkeert moesten maken, enkele gewonden inderhaast met zich meevoeren. Twee gesneuvelden lieten ze achter. De Landweer maakte zelfs twee gevangenen - een luitenant en een soldaat! Onder luid gejuich werden ze aan de Dalers getoond.

Dieren producten in het bos en kon een besluit onmiddellijk niet zonder lang conversatie met elkaar kamagra bijwerkingen, of wanneer niet verdwenen en heeft nog steeds in ons levensduur kamagra 100mg helaas niet alle past en dat de ontkennend.