Corine Mout en haar zoon Lenard voelen zich al zeven jaar thuis in deze boerderij in Oosterhesselen.
(Foto: Boom regionale uitgevers)

Hendrik Rigterink, de befaamde schoolmeester van Oosterhesselen, die hier maar liefst 51 jaar ‘hoofd der school’ was, stierf op 23 januari 1884.
Zijn zoon Jan (1818-1900) was landmeter en vervener en werd vooral door laatstgenoemde bezigheid een kapitaalkrachtig man.


Hij trouwde op 23 augustus 1845 met zijn nicht Grietje Schoemakers en liet ter gelegenheid hiervan aan de huidige Burgemeester De Kockstraat 47 een kleine boerderij verbouwen tot een ‘heerenbehuizing met boerenschuur’. Een bijzonder huis met een grote rechthoekige dakkapel met openslaande deuren en een balkon boven de voordeur, bekroond door twee schoorstenen met torenspitsachtige kappen.
Jan en Grietje kregen zes kinderen, van wie zoon Hendrik (1846-1928) in de voetsporen van zijn vader trad.

Hij werd ook landmeter/vervener en verkreeg in 1903 concessies voor het afgraven van uitgestrekte percelen hoogveen bij Veenoord. De naam Rigterinkbosje voor het daar aanwezige bos herinnert hier nog aan. Hendrik trouwde in 1875 met zijn buurmeisje Geessien, dochter van het raadslid Hendrik Draaijers. Zij kregen vier kinderen, van wie Margaretha (1878-1953) trouwde met landbouwer en grootgrondbezitter Harm Pol uit De Wijk. Toen haar vader overleed erfde Margaretha Pol-Rigterink de heerenbehuizing met boerenschuur en bijbehorende landerijen en zo kwam deze boerderij in het bezit van de familie Pol.

Harm Pol verpachtte de boerderij aan Gerrit en Egbertien Blaauw, die later werd opgevolgd door hun zoon Lambert en zijn vrouw Wietske. ‘Meneer’ Harm Pol inde altijd persoonlijk de pacht, tweemaal per jaar en omdat hij in de omgeving wel zo’n vijftien boerderijen bezat, liet hij alle pachters op één dag en op één plaats samenkomen. Die plaats was, zo besliste hij, in de heerenbehuizing bij de Blaauws. Egbert, de zoon van Lambert, vertelde hierover, dat zijn moeder de boeren dan in de keuken met koffie ontving, waarna ze een voor een bij meneer Pol in de deftige kamer links werden ontvangen. Soms duurden die bezoeken lang en als dan ook nog notaris Tammens sr. tussendoor werd geholpen, kon een van de schatplichtigen wel eens ‘in woede ontsteken’.

Lambert en Wietske pachtten de boerderij tot 1974 en er is nu wel het een en ander veranderd. Pol werd als eigenaar opgevolgd door zijn dochter mevr. Wessel Boer-Pol en zij weer door háár dochter mevr. Moret-Wessel Boer. Nu woont hier Corine Mout met haar zoon Lenard en ze voelt zich er al zeven jaar thuis. Er is een weiland voor haar paarden, waarvoor ze persoonlijk de stallen ‘timmerde’ en het huis is bijzonder, haast mysterieus. Zo vond ze achter met jute beklede wanden kranten uit 1875 en er is een opkamertje met een echte gebruiksklare bedstee. In de schouwen zijn nog originele tegels aanwezig. Ze heeft fantastische buren, die haar altijd helpen. Toen tijdens haar afwezigheid haar paarden uitbraken, stonden ze bij thuiskomst weer op stal. Echte naobers, dat zijn het! Sta er eens een moment bij stil, bij de monumentale heerenwoning uit 1845.

Huib D. Minderhoud

Literatuur: Klenckerheugte 4e jaargang, nr. 3 – De Hesseler Rigterinks door Roelof W. Lanting Hzn

Dieren waren in het bos en kon een besluit onmiddellijk niet zonder lang een gesprek met elkaar kamagra bijwerkingen, of wanneer niet verdwenen zijn en heeft nog steeds in ons het leven kamagra 100mg helaas niet allemaal past en dat de ontkennend.