Monumentje 268: Een zeer dierbaar huis
zondag 4 november 2012 08:19

Dit huis staat op een bijzondere plaats. (Foto: Boom regionale uitgevers)

Het is een huis in interbellumstijl met zijn rechte belijning, zijn loggia (overkapt terras), zijn omsloten ingangsportaal en de twee hoge schoorstenen, naast de voormalige Rijks hbs. Bijzonder zijn de ruitvormige glazen in de langwerpige ramen, zoals te zien op deze foto aan de oude vestinggracht.
Het is de ambtswoning van de directeur van deze vermaarde onderwijsinstelling en de architect was de Coevordenaar Hendrik Bennink, onder andere bekend van de ‘Middenstand’ aan de Van der Lelysingel en de Vakschool voor Meisjes. Het huis werd gebouwd in 1920 en het adres is nu Churchilllaan 11.

De eerste directeur, de heer H. C. Derksen, had eerst een huis ‘op stand op Kasteel’ betrokken naast de woning van bankdirecteur en invloedrijk raadslid Gerhard Benes. Toen de nieuwe woning klaar was, verhuisde hij met zijn gezin naar het Van Heutszpark en hij zou hier tot zijn pensionering in 1934 blijven wonen. Hij was een toonbeeld van een directeur van de oude stempel: streng, maar rechtvaardig. In 1926 werd hij tevens directeur van de in dat jaar gestichte Rijkskweekschool, die ook onderdak vond in het hbs-gebouw.

Derksen werd opgevolgd door ir. W. Mantel, die zeer betrokken was bij de leerlingen uit de wat armere gezinnen. De hbs was immers voor de hogere burgers en de komst van kinderen uit ‘lagere milieus’ betekende voor hun ouders extra offers én een dosis zelfoverwinning. Willem Mantel nam deel aan het gewapend verzet en werd nog op 9 januari 1945 opgepakt en op 8 maart bij de Woeste Hoeve op de Veluwe doodgeschoten. Gelukkig is er nu een straat naar hem genoemd.

Onder opvolger ir. C.E. Kampman werd de Rijks hbs omgevormd tot Coevorder Lyceum, waardoor de directeur de titel rector kreeg. De volgende bewoner van de ambtswoning werd drs. A.S. van Dam, die in 1952 de Voorbereidende Klasse (VK) invoerde, waarin leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren van de lagere scholen voor het middelbaar onderwijs werden ‘klaargestoomd’. Merkwaardigerwijs werd onder de volgende rector drs. H. C. J. van Nierop in verband met de invoering van de Mammoetwet in 1968 de VK weer opgeheven. Helaas overleed deze rector in februari van dat jaar plotseling.

Een oude bekende, drs H. Besselse, nam nu met zijn gezin intrek in de ambtswoning. Hij was van 1950 tot 1960 leraar wis- en natuurkunde geweest en kwam in 1968 terug als rector van het tot Rijksscholengemeenschap omgevormde Coevorder Lyceum. Na een grondige inwendige verbouwing nam het gezin zijn intrek in de ambtswoning. De kinderen vonden het huis aanvankelijk zo groot, dat ze er graag verstoppertje in speelden.

Henk en Riet Besselse werden na acht jaar afwezigheid met open armen ontvangen. Riet werd lerares aan de muziekschool, organiseerde huisconcerten en Henk werd lid van Rotary en nam deel aan gespreksgroepen. In 1982 werd het huis hun eigendom en nu, na Henks pensionering in 1986, wonen ze er nog. In een bijzonder en hun zeer dierbaar huis op een bijzondere plaats, een monument! Sta er eens een moment bij stil.

Huib D. Minderhoud

Dieren waren in het bos en kon een besluit dadelijk niet zonder lang conversatie met elkaar kamagra bijwerkingen, of wanneer niet verdwenen en heeft nog steeds in ons levensduur kamagra 100mg helaas niet iedereen past en dat de negatieve.